Dagelijkse archieven: 2 juni 2024


DE STERKE NYLONS VAN PRINSES JULIANA   Ik had een oom, die zojuist zijn opleiding als marineofficier succesvol had voltooid, toen de tweede wereldoorlog uitbrak en hij de ramp in de Javazee op dat grote marineschip maar ternauwernood overleefde en op een schuit, ik meen de Kota Baroe, met andere […]

Column-nr26-2024