Column-nr2-2024


RITUELEN

 

Mijn uitgeefster had uit de boeken die ik in de laatste veertig jaar bij elkaar heb geschreven, met een scherp oog voor de geestige, rare, baldadige, soms ontroerende en absurde uitspraken die mijn acht kleinkinderen, vier jongens en vier meisjes, in de loop der tijden hadden laten vallen, waarbij ik dat allemaal haastig opschreef, verzameld. En nu is daar een boekje van gemaakt.

En ik ga vanmiddag dat contract tekenen.

Daartoe hebben wij het oude ritueel om feestelijk je contract te tekenen, opnieuw in ere hersteld. Ik had een piepklein flesje champagne bewaard in de ijskast voor je kan niet weten, een grote cake besteld, en zoals mijn uitgeefster nog wist: “Vroeger doopte je dan je pen in de champagne, voordat je tekende!”.

Ik voelde ik mij op mijn een-en –negentigste jaar een hele piet, een werkende vrouw. Nu heb ik na corona nog één oog actueel, ook mijn armbewegingen zijn wat stuurloos, zodat toen ik met een zwierige zwaai mijn pen in de champagne wilde dopen, het piepkleine flesje bubbels van de tafel zwiepte, over de vellen papier van het contract heen dat hierna op de verwarming te drogen werd gelegd. Nadat met vereende krachten de kostelijke drank was opgedweild, zette ik mijn handtekening alsnog op het natte contract, daarbij hopend dat dit merkwaardige ritueel ons veel geluk zou brengen!!!  Ik zelf heb bij het lezen van de drukproeven veel moeten grinniken, gniffelen en af en toe een nat oog droog vegen.  En ik bedank mijn uitgeefster heel hartelijk, dat zij dit allemaal heeft willen opdelven tegen het vergeten!

Begin maart kunt U dit werkje aanschaffen.