Column 2 november 2022


Redactie AD
Titel:    Allerzielen.

 

Hier in de Occohof wordt Allerzielen plechtig gevierd. De namen van alle overleden Hofdames worden opgenoemd plus die van de overleden familieleden, de nabestaanden van Cornelia Occo. Er is muziek, er wordt gesproken, kortom de traditie wordt in ere gehouden. Zo schiet mij dan een van de raarste vieringen van Allerzielen te binnen.

Mijn moeder – God hebbe haar ziel ) had een prachtige stem, een mezzosopraan. In de oorlog gaf ze zangles aan onderduikdames, er zong een clandestien koortje.

En af en toe zong ze op een podium En nu werd ze door

Ds Miedema, de predikant van de

Remonstrantse Gemeente, gevraagd met Allerzielen in de kerk te zingen. Dat vond ze geweldig, het was de eerste keer dat ze werd gevraagd.

Mijn moeder en mijn grootmoeder zetten een hoed op, ik deed een nette jurk aan. Zo begaven we ons op Allerzielen naar het kleine

Remonstrantse Kerkje bij de Muurhuizen. Dominee Miedema kondigde na zijn lezing mijn moeder aan, die zich met haar muziek onder de arm naar het koor begaf, waar de organist, die de bof had en daardoor in vreemde dekens en sjaals gehuld ziek achter zijn instrument zat, op haar wachtte. Mijn moeder zong met haar mooie stem het eerste couplet van het lied “Allersehlen”, ik meen van Brahms, beeldschoon. Maar ze was zo in de war door de wonderlijke verschijning van haar begeleider, dat zij verzenuwd nog een keer het eerst couplet zong!!!

De goed muzikaal getrainde gemeente draaide zich allemaal tegelijk driekwart slag om en keek met z,n allen naar mijn moedertje, die daar verzenuwd twee keer hetzelfde zong. Dat waren ze niet gewend!

Ondanks deze vergissing kreeg mijn moeder bij de koffie in de consistoriekamer nog genoeg complimenten over haar originele opvatting van dat lied. We namen Oma stevig tussen ons en gingen op weg naar huis. Maar buiten was het erg glad van de natte blaren en zo gleed oma met een plof op de grond, waar later bleek dat zij haar heup had gebroken!!.

Mijn grootmoeder heeft tot haar zesentachtigste jaar met een stok gelopen….

En ik heb sinds die dag de vieringen van Allerzielen mijn leven lang gemeden.