Column 13 juli 2022


Redactie AD
Titel; Als het kind maar een naam heeft!

In de magere jaren, waarin  ik  voor geld optrad op wonderlijke bijeenkomsten, waar een meneer in een zwart pak met strikje aan de hals de aankondigingen verzorgde. Mijn naam is niet moeilijk. Toch  was die naam misschien wel té eenvoudig. Op een avond heb ik zo,n gesoigneerde heer met strikje mijn naam drie keer anders horen uitspreken. Van Berken had hij nog nooit gehoord :”Dames en Heren. Ik vraag nu uw aandacht voor Annie van de Berkel!”. Ik spitste mijn oren: van de Berkel?Zou hij mij bedoelen? Ik nam het zekere voor het onzekere en rende het toneel op. “Zij gaat voor uw zingen: “  Wat ik zou gaan zingen, ik zou het niet weten. Behalve dat Annie van de Berkel natte oksels kreeg van de zenuwen. Bij mijn tweede optreden die avond  noemde het strikje mij “Annie Berks”. Ik zwoegde mij door een vrolijk nummer, mijn bestaanszekerheid werd steeds onduidelijker, waardoor het programma flink uitliep en ik verder ongeschonden naar huis mocht.

Ook mijn optreden bij de landmacht was hartveroverend. Ik was nog erg arm, kwam binnen in de kleedkamer met mijn kostuums over de arm. Ik verkleedde mij snel: over mijn zedig klein groen jurkje, droeg ik een schitterende spaanse jurk. Ik zong mijn eerste lied, het Spaanse nummer, waarbij ik dieprachtige ruim vallende Spaanse jurk.droeg. Bij de feestavonden voor onze jongens hing altijd  veld met mannenhoofden mMjn voeten trappelden, mijn vingers knipperden! Een luid applaus was mijn deel. Vervolgens trok ik mijn Spaanse jurk uit, om in het zijden jurkje mijn optreden te vervolgen. De Heren voelden zich aangemoedigd, om mij toe te roepen: “Je broek! Crescendo: Je Broek!!!”.

Hieraan gaf ik geen gevolg. Ik werkte mijn toch zo beschaafd repertoire af in een woelige zaal….Och wat had ik een harde leerschool uitgezocht om mijn vak te leren. Gelukkig kon ik mij door hard werken een keurig koffertje voor mijn optreedjurken aanschaffen. Ik hoefde daardoor nooit meer en plein public van kostuum te wisselen…..En ze noemden mij ook steeds vaker bij mijn eigen naam….