Column 20 oktober 2021


Redactie AD
Titel: Fietspad voor Han Reiziger.

Nadat er in Hilversum eerst sprake zou zijn geweest van een ”Han Reizigerlaan”, is dat plan door Burgemeester en Wethouders op onverklaarbare wijze veranderd in een “Han Reiziger Fietspad”. Dat past ook beter bij Han, zegt zijn vrouw Frieda.”want hij was een groot fietser!”

Zoals ik tegenwoordig zorg dat ik zondag klaar zit voor het programma van Paul Witteman, zo luisterde ik vroeger altijd op Zondagochtend  naar “Reiziger in Muziek” .Reizigers niet te versmaden muziekprogramma van de VPRO.

In de vroeg jaren zestig heb ik een seizoen met hem samengewerkt in een cabaretprogramma van Frans en Fiet koster, in een café in Haarlem, gelegen tegenover de Haarlemse Schouwburg.

Ik reed ons samen in een Volkswagen dubbelclutchen van Amsterdam naar Haarlem, een tocht waarbij we voortdurend moesten stoppen zo dat Han dan op de voorkant klom om de beslagen ramen te beademen. Frans Koster was in het cabaret de Leading man, die de conference deed, waarbij hij na ieder verhaal enthousiast het publiek waarschuwde: “een Grapje!”

Zijn vrouw Fiet was de Leading lady, zij zong prachtig, ik ook,.Wij deden samen een piano quatremain uit de musical van Leonard Bernstein“Wonderfull Town”. Om voor mij nu nog steeds onduidelijke redenen kreeg ik een geweldige ruzie met Frans, waarop ik hem een kop koffie over zijn nette blauwe pak gooide en hij mij achterna zat in het café, met onze pianist Han (in de wandeling “Hannetje”genoemd)als een fladderende duif achter mij aan naar buiten.

Frans riep nog een belediging aan mijn adres over “Amsterdammers”, waarop mijn blinde woede over de top schoot. Bij de deur trok ik met reuzenkracht  de deurknop er uit, gooide hem achter mijn rug het café in. En stormde met Han als rugdekking naar buiten

Natuurlijk werd ik ontslagen. Margriet de Groot nam mijn rol over en ik schoof door naar het koor in de Vrouwen van Troje. treurspel van Euripides, bij de Nederlandse Comedie. En Han Reiziger werd groot bij de VPRO. Als groot kenner van alle soorten muziek die je maar kunt bedenken. En vaak op de meest originele manier. Zoals op de sterfdag van Mozart op zijn graf in Wenen piano te spelen, met als commentator zijn VPRO compaan de onvergeteliike presentator  Jan Tittel!

Han Reiziger heeft zijn Fietspad dubbel en dwars verdiend.