Column 21 april 2021


Redactie AD
Titel: Neeltje 3.

Twee en een half jaar in totaal heb ik mijn vijf kinderen de borst gegeven, ieder kind een half jaar. Ik voelde mij soms een melkgevende koe! De Neeltje 3.

Dan klopte het werk weer aan de deur, en was het afgelopen met dat heerlijke gevoel van zo,n slobberend kindje, dat aan het eind van de sessie een geweldige boer liet….Hoe kom ik er op de lezer kond te doen van deze periode in mijn leven, dat ik kinderen kreeg en ze zelf voedde. Dat komt door Beatrijs Smulders! In de bijlage van de Volkskrant lepel ik gretig het interview met deze supervroedvrouw weg, waarin zij ruimhartig haar inzichten over baren, neuken, mannen, penisbeschaving, en werkende vrouwen prijs geeft. Ik lees over de overgangsperikelen van Beatrijs Smilders. Dat was de tijd, die ik heb overgeslagen. . Zelf ben ik zonder ophouden werkende vrouw geweest. Meestal omdat er brood op de plank moest komen en dan werden tijdelijk de eigen wensen even opzijgeschoven tot het betere tij zou aanbreken, waarin de eigen ambities weer aan bod zouden komen.

ik giechel wanneer ik lees van de overgang van mevrouw Smulders . Dat was geen pretje. Ook ik maakte de overgang mee. Alleen had ik enorme plaatsvervangende bezigheden, ik was op het moment dat het de tijd van de opvliegers was, gaan schrijven. Mijn overgang ging vrijwel ongemerkt voorbij, doordat ik al mijn sexuele en andere energie in het schrijven stopte. Zelfs een mooie aanbieding voor een leuke rol wees ik van de hand. Een bandjir …aan woorden stroomden uit mij, terwijl ik mijn eerste egodocument “Nooit meer slank”, schreef. Ik schreef over alles, ook over de liefde, de fysieke liefde, schreef ik. Over masturberen liet ik mijn licht schijnen, in een verhaal met de titel “Doe het zelf!”, naar een uitspraak van de Amerikaanse feministe Betty Friendan. Ik werd gevraagd voor een lezing in het hoge Noorden. In de bieb kwam de voorzitster van de vrouwen vereniging vóór de lezing mij vragen: “Wilt u alstublieft dat verhaal…eh…over dat eh…masturberen…alsjeblieft niet voorlezen?”(1982! )

“Goed mevrouw, ik zal het niet doen!”Waarop ik na een vroljke avond aan het eind vroeg: “Zo dames. Het was een mooie avond. En we hebben niet eens gemasturbeerd!”

Beatrijs Smulders beschrijft het geboortemoment als een geweldig orgasme. Ik ervoer dat anders.Mijn vijf kinderen met hun grote hoofdjes kwam na intense inspannning van hun moedertje ter wereld. Blij was ik en, opgelucht. Soep wilde ik dan altijd, het liefst kippensoep. Dat orgasme, dat kwam later wel weer.

Bovendien denk ik altijd aan Marlene Dietrich,s uitspraak: “Mann kann auch ohne”