Column 3 februari 2021


Redactie AD
Titel: pesten

“Het moeilijke van pesten is, dat het zich vaak afspeelt. onder de radar Het kan zich heel geniepig buiten je gezichtsveld manifesteren De invloed die het op een jong mens heeft kan zijn leven lang doorwerken. Maar ook bij volwassenen kan het leiden tot diep verdriet. Deze generatie heeft te maken met allerlei zaken, die pesten makkelijk maken . Drugs, de Iphone,en al die uitnodigende digitale snoeperijen, die verleiden tot kwalijke spelletjes…En anonimiteit zet ook nog eens de deur open voor rottigheid.”

Ik luister naar Jimmie, die gepassioneerd bezig is met een groot stuk te schrijven over pesten, Waar komt die rare behoefte van mensen en kinderen om te pesten vandaan.En vooral de behoefte om dat stiekem te doen. Die lust om een ander te treiteren. Vooral op school . zijn er vaak kinderen, die mikpunt zijn van kwaadaardige grappen, die leiden tot angst, nare dromen, niet meer naar school durven.

“Ben jij ook gepest als kind?”, vraagt Jimmie, die alles wil weten. Ik denk na. En dan weet ik het weer. Bij het wegbrengen en ophalen van de lagere meisjesschool op de Bisschopseweg,in Amersfoort, stond mijn moeder, gescheiden, altijd alleen op het schoolplen Zij droeg altijd hoedjes, grappige hoedjes, In de zomer met een stoute voile en een paar nepviooltjes.En ,s winters stak ze een vrolijke veelkleurige veer op haar hoed. Nou, dat heb ik geweten!!! Ik werd een raar kind gevonden. Met een rare moeder!

Ze kon prachtig breien, voor mij een jurk in blauwe en groene wol.Maar dat was in die jaren vreselijk fout. “Blauw en groen! Dat vloekt!”werd er geroepen
Ook ik leerde, net als Jimmie, pesterijen langs mij te laten afglijden. Sterker nog, toen ik“groot”werd, droeg ik bij voorkeur interessante hoedjes. En blauw en groen door elkaar zijn mijn lievelings kleuren.

Inmiddels is pesten op het werk strafbaar.Pesten (en intimidatie) op de werkvloer krijgt steeds meer aandacht.

Bij pesten op de werkvloer is de werkgever verplicht om pesten op het werk zoveel mogelijk te voorkomen en op te lossen. Doet de pester iets dat strafbaar isdan kunt u aangifte doen bij Het Pestloket. Doet de werkgever niets om het pesten te voorkomen of op te lossen, dan is dat strafbaar en kan de arbeidsinspectie hem zelfs boetes opleggen , Dus heb jij te maken met pesterijen op het werk,blijf er dan niet mee rondlopen En je bent niet alleen, er zijn in ons land ruim één miljoen mensen, die gepest worden!!!! Laten we daar eens wat aan doen.