Column 27 januari 2021


Redactie AD
Titel: Cats.

“Het scherpste wapen wat ik ken, is het puntje van een gouden pen” (Jacob Cats)
Langs de rondweg bij Almere staat op het dijkje een enorm kanon. En als je goed kijkt is het een beeld van een enorme pen, met een scherpe punt, Wanneer wij dat beeld passeerden, riep mijn jongste kleinzoon altijd de spreuk van Vader Cats.

Nadat ik als een spons alle berichten over rellen en gevechten, vernielingen en brandstichten had geabsorbeerd, probeerde ik mijn mentale roer om te buigen naar iets wat mijn moedeloze machteloosheid weer een positieve lading kon geven. Moest ik als oud verpleegkundige mij melden bij de GGD om te helpen met het vaccineren tegen corona? Maar ik had net op het nieuws gehoord, dat de GGD privé adressen en persoonsgegvens had verkocht, daarmee hun beroepsgeheim schendend …die goeie ouwe betrouwbare GGD…Die ging ik niet uit hun tekort aan prikpersoneel helpen. Ik zapte verder., weg van de rellen op Nederland 1. Mijn humeur kreeg weer zuurstof toen ik zapte naar Nederland
2. Daar was zojuist het verslag van de Internationale klimaatvergadering begonnen. Het vertrouwde gezicht van Angela Merkel nam het voortouw om de urgentie van de klimaatverandering onder onze aandacht te brengen.

En dat was nog eens hot nieuws!!!

Een van onze vertrouwde weermannen liet zien hoe snel de zeespiegel stijgt! Vervolgens kregen we van een aantal wetenschappers te horen, hoe je zout water kunt gebruiken om bepaalde gewassen te laten groeien. Een kweker liet een grote gezonde prei zien, die in zout water tot wasdom was gekomen.

Ook kregen we te zien, hoe je door slim watermanagement overvloedig hemelwater kunt bergen Grote hoeveelheden water kan je gebruiken op platte daken, om ,s zomers te voorkomen dat de daken te heet worden. En je kunt het ook opbergen, om in tijden van hitte en droogte weer te gebruiken om de vochtbalans te herstellen.Kortom, er wordt op allerlei niveaus gewerkt om het tij van de klimaatsverandering te keren, om te draaien en in te zetten voor intelligente veranderingen.

Ik knapte enorm op van al die boodschappen van de mensen, die onze aarde zullen behoeden voor vergaan.

Wanneer nu al die agressieve relschoppers hun zinloze energie eens zouden inzetten voor het koesteren en verzorgenvan een grote wei met honinggevende bloemen, buig de energie van hun agressie om …nou ja,ik probeer naar voorbeeld van vader Cats… …misschien dat ze er zin in krijgen…. , dan hoeven ze ook niet meer te rellen…zin in iets vrolijks, ….een pot honing voor thuis?.