Column 13 november 2019


Redactie AD
Titel: De Bieb

“Wee den mensch die maar één boek leest”. Deze waarschuwing kwam in de vroege middeleeuwen van de filosoof Thomas van Aquino. En honderden jaren later wordt deze aansporing gebruikt voor de titel van het feestelijke en rijk geïllustreerde boek dat Cor Witbraad schreef naar aanleiding van de 111e verjaardag van de Openbare Bibliotheek van Zutphen. Dus viert allen feest!

Direct na de oorlog werden wij in Amersfoort lid van de bibliotheek, die, nadat ik de boekenkast van mijn moeder had “leeggegeten”,rijp en groen door elkaar, werd de bieb de plek waar ik mijn leeshonger kon stillen. Ik haalde uit de jeugdafdeling de toegestane twee boeken en stopte en passant stiekem nog twee andere kinder- boeken klandestien in mijn hele grote tas.Het was voor mij nog het grootste probleem die twee klandestiene boeken, wanneer ik ze had gelezen,weer ongezien terug te smokkelen. Na deze escapade dóór naar de grote mensenafdeling, waar ik een fel realistische roman voor mijn moeder en een boek over “kunst” met plaatjes vroeg. Met al dit rechtmatig en onrechtmatig veroverde leesvoer trok ik mij een hele week terug. Na zo,n week wist ik alles over de schilder Raoul Hynckes, hetgeen een levenslange voorkeur voor het magische realisme bij mij te weeg bracht.

Ook de Falklandjes, de gebundelde columns van Herman Heijermans gingen er bij mij in als koek. Alle pretdichters en stukjeschrijvers, zoals Piet Paaltjens, Justus van Marik, Charivarius, hadden mijn voorkeur, hetgeen iets zegt over mijn latere liefde voor de korte baan, zoals het cabaret. Maar laat ik niet verdwalen in deze vroege highlights, want zoals Cor Witbraad in zijn boek betoogt, er is méér dan het uitlenen van de literatuur. Véél méér!´

”De Openbare bibliotheek is een sociaal maatschappelijke instelling die ouders leert hoe zij kun kinderen kunnen voorlezen, taalles In het gebouw van de bibiotheek verzorgt voor laaggeletterden, ongeletterden en asylzoekers, oudere en jonge digibeten bijspijkert, die kinderdagverblijven helpt met de aanschaf van boeken. In het gebouw van de bibliotheek komen mensen samen om er te werken, te leren, te lezen, om er te worden voorgelezen, een cursus te volgen, (taal, digitaal)om er een presentatie voor te bereiden, om in alle rust te studeren, hetgeen thuis niet altijd mogelijk is, om er bladen en kranten te lezen die te duur zijn om zelf aan te schaffen en….noemt u maar op”

Ik citeer Cor Witbraad nogmaals: ´de Openbare Bibliotheek is veel meer dan een uitleenclub en dat kan niet voldoende worden onderstreept!”

Daarom is het op zijn zachtst gezegd, dat, wanneer er op gemeentelijk niveau moet worden bezuinigd, de Openbare Bibliotheek vaak als eerste wordt aangepakt. Dat is niet goed! Want de taak die de Bibliotheek in onze maatschappij vervult, is daarvoor té belangrijk.