Column 30 oktober 2019


Redactie AD
Titel: honderd jaar.

Na vannacht genoeglijk te hebben gekeken naar de herhaling van de Wereld Draait Door, naar de Golden Earrings, die het vijftig jaar met elkaar uithielden en geluisterd naar Frits Spits, die tot radiomaker van de eeuw van de honderd jaar oude radio is gekozen, zwenken mijn gedachten naar onze Kalenbergse Christelijke Muziekvereniging Excelsior, die komend weekend twee November haar honderdjarig bestaan gaat vieren met een stevig feestconcert in ons duurzaam gebouwde Kalenbergs Gemeenschapshuis.

Onze trouwe “blaaspoepers” die door het jaar heen het dorpsleven opvrolijken door op Kerstavond langs de huizen te trekken of per boot langs te varen en hun hartverwarmende klanken in onze harten te spelen, zijn jarig, Bij plaatselijke feesten varen ze ook spelend op de platboderm door de vaart naar het laatste huis van Kalenberg,s Zuid., en terug naar het andere eind van het dorp Noord. En dat doen ze al honderd jaar!

Wanneer je bedenkt, dat er pas in 1959 een autoweg naar het dorp werd aangelegd, en Excelsior, dat op concoursen door het hele land optrad en overal prijzen won, betekent dat de fanfare alleen per boot het dorp kon verlaten. Daarmee doorbraken ze het isolement van het dorp zonder toegangsweg door zich overal in het land te laten horen!
En toen het huis, waarin ik nog steeds woon, honderd jaar oud was, hadden wij in onze tuin een dorpsfeest georganiseerd. De uitnodiging gold ”van brug tot brug van vier tot zes.”

Om vijf voor vier waren wij dood nerveus, er was nog geen hond. Maar om vier uur precies stroomden de gasten binnen, de burgemeeser van Oldemarkt (het hoofddorp van onze gemeenschap) voorop. Excelsior trad ook aan en toen begon er, hand in hand een grote rondedans in de achtertuin, waarbij je duidelijk zag, dat wij op trilveen woonden. De toenmalige herbergier van het dorp Roelof Sloots zorgde voor drank en Albert Stuitje uit Ossenzijl die wij ook goed kenden, zorgde voor de harde worst, de plakken leverworst en wat daar aan zure bommen en mosterd allemaal bij hoort. Het was een echt feest! In 1971! En heel grappig was het eind van het feest. Om zes uur exact vertrokken de feestgangers, stipt op tijd volgens de uitnodiging!

En nu is het tijd om het eeuwfeest van de oude dame Excelsior te vieren. Zaterdagavond 2 October 2019, aanvang 8 uur viert Excelsior met een feestconcert haar honderd jarig bestaan. Ik ben een hardcore fan. Hartelijk gefeliciteerd. Met volle kracht op naar de volgende honderd jaar.

Op naar de toekomst!