Column 28 maart 2018


Redactie AD
Titel: Voortplanten.

Ben ik een naïeve vrouw? Heb ik even niet opgelet? Leg mij uit, hoe het ondanks de stand van de huidige voorspellende tel-capaciteiten mogelijk is, dat alle tekorten in de woningbouw, in de zorg, in het onderwijs, bij winkelpersoneel , huisartsen, enzovoort, niet te voorzien zijn geweest? Zo weet ik bijvoorbeeld, dat er in 2020 vier miljoen babyboomers zullen leven….Dat zijn bekende cijfers, maar wat is er mee gedaan?
Eerst alles weg-bezuinigen en dan raar kijken wanneer je geen loodgieter,schooljuf- of meester meer kunt vinden. Ik heb heel erg mijn best gedaan om in het woud van nieuwe lokale partijen de juiste man of vrouw te traceren, die dapper al deze tekorten gaat bestrijden!
Hebben we ons te schraal voortgeplant? Speelt de voortschrijdende vergrijzing ons parten Is dat het geval, dan stel ik een grote animerende actie voor, die de geboorteaanwas stimuleert. Weliswaar moet de actie lange adem hebben, want voordat een boreling een behoorlijke opleiding afrondt en aan de slag kan gaan in het gebied van al die tekorten, mag je toch zo,n twintig jaar uittrekken. Maar gelaten afwachten tot bijvoorbeeld. het tekort aan artsen in het noorden van ons land zo groot is, en er geen basisschool meer kan worden be-mand of be-vrouwd door capabele leerkrachten. lijkt mij een heel slecht idee!

Maar vooral het voortplantingsprogramma biedt kansen. Het is geen straf je voort te planten, vooral op vrijwillige basis. Koop een nieuwe matras. Ruik lekker. Zet een bekwame sexuoloog aan het werk om de voortplanting met interessante adviezen zo spannend en opwindend mogelijk te maken. Ga vroeg naar bed. Zet een bandje met Marvin Gaye op, niet te hard, dat is een geweldige stimulans. Maar ook de Bolero van Ravel heeft door het stotende ritme een heilzaam effect. Ook uw eigen fantasie mag een rol spelen. Eet lustbevorderende heerlijke hapjesI Leer strelen. Ik ga hier verder ook geen adviezen voor de voortplanting weggeven, ik heb zelf mijn best gedaan. En het is natuurlijk wel een langetermijnplanning, die geduld vraagt te wachten tot het vruchten afwerpt. Maar regeren is nu eenmaal vooruitzien….
Alle gekheid opeen stokje, het komt mij voor dat korte termijnpolitiek niet bevorderlijk is voor een goed uitgerold plan al die uit te rekenen toekomstige tekorten in kaart te brengen. En er vervolgens weer zinnig beleid op in te zetten? Niet alles eerst weg te bezuinigen om dan weer al dweilend met de kraan open de tekorten weg te werken? Ik geef toe: de beste stuurlui staan aan de wal. Maar ik heb, daar aan de wal staand wel de beste bedoelingen. Ik wil niet gelaten toekijken hoe de boel gaat vastlopen. Wat moet ik doen? Wat kan ik doen?
Misschien moeten we toch eens aan klonen gaan denken. Van één loodgieter twee loodgieters maken. Van één huisarts drie huisartsen klonen, dan hebben we meteen een hele huisartsenpraktijk…Gewoon alles klonen waar behoefte aan is .En in de tussentijd ons gewoon flink voortplanten. Gewoon alles klonen, waar behoefte aan is. En in de tussentijd ons gewoon voortplanten…