Column 1 november 2017


Redactie AD
Titel: sex bij ouderen..

‘Ik hou er nog steeds van”, was het thema van het symposium over intimiteit en seksualiteit bij ouderen. Zorginstelling ‘Sutfene”in Zutphen wil met dit symposium het bewustzijn vergroten over dit onderwerp bij ouderen in de zorg en het uit de taboesfeer halen.
GZ-psycholoog Frans Hoogeveen en professor Andrea Maier, internist en hoogleraar Verouderen, fragmenten uit de film “69, liefde, seks , senior”, een paneldiscussie, en een stukje interactief theater vroegen deze dag hiervoor meer aandacht. Er zouden concrete tips worden gegeven die bij de zorgverlening verlichting van deze specifieke nood konden bieden. Hiermee wil Sutfene dit nog steeds heikele onderwerp bespreekbaar maken!
Wij luisterden aandachtig naar GZ-psycholoog Frans Hoogeveen, die “de mens” , ook de demente mens, altijd centraal wil stellen in de zorg, en keken naar de mooie professor Maier, die ons om de oren sloeg met haar onderzoeksresultaten. Maar de echte confrontatie met het verlenen aan hulp bij de (vaak demente) ouderen kwam door de confronterende toneelstukjes van het interactieve theatergezelschapje. De schok, die de oudere lichamelijk gehandicapte meneer teweeg bracht, toen hij, gezeten in een rolstoel onder een warm dekentje, aan zijn verzorgster vroeg of ze “eens even lekker heen en weer wilde wrijven over zijn piemel?”,
Zijn verzorgster deinsde als door een stomp in haar maag getroffen, achteruit! De openhartige oude heer lichtte zijn vraag nog eens overduidelijk toe door te wijzen op zijn zorgvragende lichaamsdeel, waardoor de paniek bij de nu totaal geblokkeerde verzorgster nog meer toenam. Na lang beraad en assistentie uit het publiek, werd besloten een sekswerker in te schakelen, die de lieve oude man uit zijn nood wilde helpen! Dit kleine stukje interactief theater liet op een pijnlijke manier zien, hoe totaal onvoldoende de zorgverleners zijn toegerust met antwoorden op deze zeer directe zorgvraag. En dat dit onderdeel in de opleiding van dikwijls heel jonge mensen geen of nauwelijks ruimte krijgt. In deze verlichte tijd wordt aan die zeer menselijke nood, deze hunkering naar lichamelijk contact en intimiteit, ook en juist bij de oudere mens, geen aandacht geschonken. Het voelt, of de mens op dit terrein volledig is afgeschreven. Terwijl juist op dit gebied, ook bij de nogal eens ontremde demente mensen, de nood hoog kan zijn! Oude mensen, die door grote behoefte aan primaire intimiteit en lichaamswarmte bij een andere bewoner in bed kruipen… De zich bij langdurig verblijf in een instelling ontwikkelende liefdesrelaties…. of in relaties tussen homosexuele en lesbische bewoners…? Hoe ga je daar als verzorgende, vaak nog zeer jonge mens, mee om?
Ik weet dat homosexuele en lesbische bewoners in het nauw gedreven door onbeholpen vragen van de naïeve verzorgenden naar kleinkinderen, foto,s van vreemde kinderen neerzetten om te ontkomen aan pijnlijk commentaar op hun geaardheid. Ook tijdens dit symposium bleek duidelijk, hoe nodig het is in opleidingene.de.jager@ dit vitale deel van de waardige zorg voor de oude mens (in 2020 zullen er in Nederland meer dan vier miljoen oudere mensen leven) de plek te geven, die nu ontbreekt!