Column 11 oktober 2017


Redactie AD
Titel: stinkende herrie.

In de uitzending van Zembla zag ik Wim Liesker in zijn punter vredig door een sloot in de Overijsselse Weerribben varen. Deze Wim kent als geen ander alle in,s en out,s van de problematiek van het moment. Het leek mij verstandig, als slecht geïnformeerde toeschouwer op afstand van de problemen die zich voordoen bij het in gebruik nemen van Lelystad als verlengstuk van Schiphol, hem te vragen mij wat inzicht te verschaffen in de stand van zaken op dit moment. Ik merkte, dat bij mijn vrienden een vorm van moedeloosheid heerste. Ik vroeg ze het hemd van het gat, maar de stemming bleef erg onder nul. “Het is toch allemaal al beslist. Daar komen ze toch niet meer op terug!”
Vredig. Zo varen de fluisterboten door de Weerribben. Geen motorgeronk verstoort de stilte in het natuurgebied. ik herinner me nog de tijd, dat de fluistermotor nog niet bestond. Toen werd die weldadige stilte nogal eens verstoord door het geluid van de buitenboordmotor. Dat werd met de komst van de fluistermotor stukken beter.
Maar er staat ons, bewoners van niet alleen de Weerribben, maar van talrijke stilteplekken in ons land, een onvoorstelbare hoop stinkende herrie te wachten. Door besluiten van de overheid, waar niet meer op teruggekomen zal worden, zal er immense schade ontstaan aan de stilte. Bijvoorbeeld in de woonkernen. Aan de natuur door de scheurende herrie van stijgende en landende vliegtuigen. Door de luchtvervuiling van langdurig laagvliegende vliegtuigen, want laagvliegen is vanuit milieustandpunt buitengewoon vies! De kleine hobbyvliegvelden, zoals Teuge, Salland, de Noord Oostpolder, die niemand kwaad berokkenen, zullen zieltogend ondergaan.
Ik kijk naar de vliegroutes, die Wim mij heef gemaild. Ik kan er geen koek van bakken. Alleen wordt ik treurig bij de gedachte dat je op zo,n plek moet wonen, waar twee van die lijnen elkaar kruisen… Ik houd mij maar vast aan wat Wim Liesker mij schreef: “Omdat er geen luchtruim is bij Lelystad moet het verkeer sterk naar het oosten uitwijken. Uitvliegend verkeer komt daarbij over de NOP (Espel) naar het noorden, over Wezep naar het zuiden. In het noorden komt invliegend verkeer over Scheerwolde binnen (deels via de Weerribben en in her zuiden over het Lemelerveld. Op hoogtes van 1829 m. Daarbij wordt heel lang laag gevlogen op die hoogte. Dit kost dubbele brandstof en maakt veel meer lawaai. Omdat hierin niet voorzien was is geen berekening gemaakt voor deze routes.
ACTUALITEIT: Het incomplete MER(Milieu Effect Rapportage) verhaal is nu bijzonder in de aandacht van de landelijke politiek . Tijdens een bijeenkomst in den Haag wordt, met mensen van onze actiegroep Hoog Overijssel, dit probleem besproken. ONZE ACTIEGROEP IS MET EIGEN CIJFERS MET BETREKKING TOT GELUIDSHINDER GEKOMEN EN DIE ZIJN VEEL ALARMERENDER DAN DIE UIT HET OFFICIËLE MER-RAPPORT. HET LIJKT ER OP DAT DE ACTIEGROEP GELIJK HEEFT!!!!!!” Ik denk ook aan mijn schoondochter, die deze week al drie keer zes uur ,s ochtends wakker is geschrokken door een veel te laag overkomend vliegtuig.
Wat te doen? Hier volgt de link naar de consultatie waar je je zienswijze kan indienen over de aansluitroutes naar hoger luchtruim: https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport.