Column 9 augustus 2017


Redactie AD
Titel: GAYBRAPAD.

In de positieve hekgolf die ons land overspoelde na het vrolijk gestemde publiek door het winnen van de vaderlandse voetbalvrouwen en het massaal bekijken van de boten van de Gay Pride kwam er in Zutphen de creativiteit onstuimig op gang. Stadgenoten vervoegden zich de bewoners Cor en Paul, die al menigmaal participeerden bij culturele stadactiviteiten, met de vraag: “Wordt het niet eens tijd een GAYBRAPAD, regenboogkleurig, in de stad aan te leggen?”

Cor en Paul: “En waar leidt dat pad dan naar toe?”

Men bleef het antwoord schuldig. Dat was het ogenblik dat Cor en Paul deze koe krachtig bij de hoorns pakten “Dan is dit het juiste ogenblik dat wij eens moeten nadenken, wat er moet gebeuren met de jonge en oude LHBT bewoners. Dat moet aan bod komen.!”
De reacties waren positief.
Zowel de leden van de Gemeenteraad als het College stemden in. Het plan van aanpak wordt door hen breed gedragen. De fracties van D 66, Groen Links en de VVD gaan met hun ambtenaren groepen vormen, die zich hier op concentreren. Het COC denkt vanuit hun expertise mee. Leerlingen van middelbare scholen (V.M.B.O, HAVO, GYMNASIUM), gaan deelnemen aan het overleg.
Er werd een bijeenkomst gehouden, waarbij de belangrijkste punten aan bod kwamen. Zoals b.v. de veiligheid op school. Uit onderzoek is gebleken dat jonge homo,s meer dan gemiddeld spijbelen. Het suicidecijfer onder deze groep is 6 tot 9 %, terwijl het gemiddelde bij deze leeftijdgroep op 2 % ligt. De LHBT groep wordt geregeld uitgescholden en gepest.
Wij moeten grondig nadenken wat er moet gebeuren. Kinderen en jong volwassenen moeten zich op school veilig voelen. Er moet een observant en vertrouwenspersoon komen. De kinderen van de LHBT (lesbisch, homo, bisexueel, en transgender)groep moeten weten, dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat is heel erg belangrijk. DURF TE ZIJN WIE JE BENT. Dat is van levensbelang!
Cor: “Het is merkwaardig wat, wanneer je dit onderwerp bespreekbaar probeert te maken, je dikwijls hoort: “O, maar dat speelt bij ons geen rol! Dat herkennen wij helemaal niet. Wij hebben geen LHBT-kinderen in onze groep!”
Dat is de bekende smoes. Trap daar niet in!!!”
Paul: “Maak het bespreekbaar!”
Cor: “En laten we vooral niet de groep oudere homo,s vergeten. IN de verzorgings- en bejaardenhuizen heerst nog dikwijl het taboe hier over te kunnen spreken.
Marjan: “In de verhalen die in de dertig jaar dat ik een column in de Gaykrant schreef, hoorde ik menigmaal dramatische verhalen van oude homo,s en lesbiennes over het onbegrip dat heerste over hun geaardheid. Ik hoorde treurige en schrijnende anekdotes van oudere mannen en vrouwen, die gefakete foto,s van zogenaamde kleinkinderen op hun nachtkastje zetten om pijnlijke vragen van ondeskundige en niet op de hoogte zijnde verzorgers te kunnen beantwoorden. Emancipatie en opvoeding horen in de opleiding van de verzorgenden thuis´.
Paul´ Het streven van Zutphen is zich aan te sluiten bij de vijftig vaderlandse homovriendelijke steden die er al zijn!”
Cor: “Het is de hoogste tijd. En die tijd is er rijp voor! Zutphen homovriendelijk!”