Column 29 juni 2015


Redactie AD
Titel: Er is nog hoop voor ons milieu.

Dat piepkleine pitje van hoop op betere milieutijden, dat bijna werd uitgeblazen door de grote hoeveelheden gruwelijk wereldnieuws over afgehakte hoofden, vermoorde badgasten, ontplofte gasflessen, grote aantallen bootvluchtelingen, waarbij nogal wat landen de andere kant opkeken en het verdomden hen op te nemen en Italië en Griekenland zich wanhopig afvroegen waar ze deze mensen moesten bergen…..flakkerde op toen Angela Merkel haar been stijf hield en decreteerde dat de aarde niet en nooit meer mocht opwarmen tot ten hoogste twéé graden in 2020, zodat onze aarde niet zou veranderen in een grote droge woestijn, omspoeld door een verhoogde zeespiegel. Ik heb altijd een groot zwak gehad voor Frau Angela, die de meest efficiënte garderobe heeft van alle vrouwen die ik ken – vier en zestig jasjes van het zelfde model in alle kleuren van de regenboog, die ze consequent draagt op een en dezelfde zwarte wollen broek – . Hiermee laat ze Hillary Clinton achter zich, hoewel zij ook haar best doet met dat ene model broekpak wat ze zo graag draagt…
Want ziedaar! Vorige week was daar Marjan Minnesma van URGENDA, die de Nederlandse Staat aanklaagde wegens het niet behartigen van het welzijn van haar burgers door zich achteloos te gedragen tegen de enorme CO2-uitstoot in ons land. De rechter besloot dat deze uitstoot moest verminderen met minstens 25 procent tegen 2020. Gezien in het licht van de vaderlandse achterstand wat betreft die CO2-uitstoot, waarin ons land op de laagste plaats (4 procent!!!) in Europa staat, lijkt mij dat een opdracht waaraan we gisteren hadden moeten beginnen.
Ik keek tijdens de uitspraak naar de rechter, mijn vrolijke opwinding nam per seconde toe en de vreugde die Marjan Minnesma daar uitstraalde en de tot tranen toe geroerde advocaat die namens Urgenda de zaak aanhangig had gemaakt in de armen deed sluiten, maakte mij ook huppelend van geest. Het was of er voor het menselijk ras nog een toekomst te winnen zou zijn.
Later zag ik mevrouw Minnesma nog een gedetailleerd plan ontvouwen over werkgelegenheid die zou ontstaan door de enorme hoeveelheid werk die zou loskomen door het milieu neutraal maken van ongeveer alle huizen in Nederland.. En toen ik nieuwsgierig eens even flink ging Googelen op de site van Urgenda en op de BRUINE BONENBENDE stuitte, in het kader van minder of geen vlees en tóch gezond en eiwitrijk voedsel eten, kreeg ik mijn reeds lang verloren idealistisch vrolijk padvindstersgevoel weer helemaal terug. Wij kunnen allemaal mee doen, we hoeven niet werkeloos toe te zien hoe het met de wereld de verkeerde kant uit gaat.
Volgens de rechter is een wereldwijde reductie van CO2 nodig. Nederland kan zich er volgens hem niet achter verschuilen dat ook andere landen de doelstellingen niet halen. Ons land moet zijn reductie van 25 tot 40 procent dan ook halen.
Minnesma: “Een effectieve manier om meer duurzame energie te produceren is het opheffen van de splitsingswet, waardoor de energiebedrijven zich hebben moeten splitsen in producenten en netwerkbeheerders. Die netwerkbedrijven zouden miljoenen willen investeren in zon en wind, maar mogen dat volgens de wet niet. Je zult verbaasd zijn wat er allemaal kan gebeuren als dat geld mag worden ingezet!´